Soutěž: Kde končí svět

27.11.2019 / Informace
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků regionu východní Čechy a vyhlašuje v rámci projektu Kde končí svět 2019-2020 literární a výtvarnou soutěž pro děti s mottem: Labyrint světa, Komenský a ráj knížek.

Oblast literární: O nejlepší čtenářský deník. Rozsah čtenářského deníku max. 3 strany A4.

Oblast výtvarná: O nejlepší portrét oblíbeného učitele. Namalujte, nakreslete, modelujte portrét nejoblíbenějšího učitele, kterého si vážíte, máte rádi.

Hodnocení čtenářských deníků a portrétů bude probíhat v různých kategoriích. Své práce odevzdejte do knihovny do 20. 2. 2020. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, datum narození, kategorii, školu a město.