Výstava čtenářských deníků

Akce / 27.06.2019

Výstava čtenářských deníků ze soutěží „Čte celá třída“ a „Kdo čte, ten se nenudí“ pořádaných knihovnou ve školním roce 2018/2019.

Výsledky soutěže Kdo čte, ten se nenudí 2019

Akce / 20.06.2019

V závěru školního roku uzavřela knihovna 15. ročník soutěže pro individuální čtenáře s názvem “Kdo čte, ten se nenudí“. Čtenáři měli za úkol v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019 nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit z nich do soutěžního archu název soutěže a koncem května předat svůj čtenářský deník s minimálně 8 záznamy o přečtených knihách (tzn. 1 zápis o knize za každý měsíc trvání soutěže). Písmenka děti dostávaly při každé výpůjčce knihy nebo časopisu, mohly je mezi sebou vyměňovat a zapojovat tak do hry další čtenáře. Dětem, které se umístily na prvních 3 místech, předala knihovna díky štědrým sponzorům zajímavé ceny.

Výsledky 21. ročníku soutěže Čte celá třída

Informace / 20.06.2019

Hlavním cílem soutěže je motivovat děti k pravidelnému čtení a naučit je základům informační gramotnosti, tzn. orientovat se v knihovně a samostatně vyhledávat potřebné informace. Bonusem je pak kladný vztah dětí ke knihovně. Každá třída zapojená do soutěže musela v období od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019 alespoň jednou společně navštívit naši knihovnu. Pro úspěch v soutěži je důležité, aby co nejvíce žáků jedné třídy bylo aktivními čtenáři knihovny, tedy aby četli a navštěvovali knihovnu i samostatně. Třídní kolektivy pak vytvořily společný čtenářský deník, který obsahuje minimálně jeden zápis o přečtené knize od každého žáka.

Půjčovní doba o prázdninách

Akce / 5.06.2019

Červnová soutěž o knihu / Události

1. 6. – 14. 6. Červnová soutěž o knihu Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně na dospělém oddělení. V květnu zvítězila p. Koutná.

Strana 3 z 90, celkem 446 záznamů.