Půjčovní doba o Velikonocích

Akce / 1.03.2024

Upozorňujeme návštěvníky, že celá knihovna bude o Velikonocích od pátku 29. března do do pondělí 1. dubna (včetně) uzavřena.

Divadelní představení z cyklu Listování: Tomáš Poláček: STOP / Události

Divadelní představení s knížkou v ruce, tentokrát za účasti autora! Tomáš Poláček stopem projel dva kontinenty a své zážitky z cest přiblíží společně s Alanem Novotným a Jiřím Resslerem. Začátek je v 17:00 hod. v Pivnici U zámku. Vstupenku koupíte na místě za 100 Kč.

Velikonoční jarmark v knihovně / Události

Prodej výrobků lidových řemesel – keramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky, výrobky ze dřeva, svíčky, dekorace atd. Akce se koná od 8:30 do 17:00 hod.

Little ABC's: Angličtina pro děti 1. - 3. třídy s rodilou mluvčí Nanii Zipser

Akce / 1.03.2024

Lekce probíhá formou hry, dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím. Formou zábavných cvičení se děti budou seznamovat s mluvenou angličtinou, základními slovíčky, gramatikou a vnímat angličtinu přirozenou formou. Lekce budou probíhat v učebně knihovny každý čtvrtek od 15:30 do 16:20 hod., začínáme 7. března. Cena je 700 Kč/semestr (březen-květen). Hlaste se prosím předem na email tnzipser@icloud.com, kde se dozvíte i veškeré další informace.

Březnová soutěž o knihu / Události

Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně.

Strana 8 z 181, celkem 903 záznamů.